Om Övre Norrlandskretsen

Övre Norrlandskretsen


Övre Norrlandskretsen är Sällskapet Trädgårdsamatörernas till ytan, största krets. Den omfattar Norrbotten och Västerbotten  men vi har medlemmar i andra delar av landet och även i Norge.


Under sommaren träffas medlemmarna regelbundet. Kretsens årliga växtmarknad med trädgårdsbesök och andra aktiviteter är sommarens stora höjdpunkt.


Vintertid pågår aktiviteter ute på de olika orterna.

 

STA:s målsättning är  • att öka Ditt intresse för en vackrare och mera spännande trädgård
  • att fördjupa Dina kunskaper om ovanliga och kanske svåråtkomliga växter
  • att sprida kännedom om växter som är odlingsbara i Norden, samt
  • att sammanföra trädgårdsintresserade personer med
  • inriktning på perenner, buskar och träd.


Hjärtbladet

Övre Norrlandskretsen ger ut en egen tidning, Hjärtbladet, som utkommer med fyra nummer per år. Du kan välja att få den hemsänd eller via e-post.Riksföreningen

Hemsidan för riksorganisationen hittar du här:  www.tradgardsamatorerna.nu