Hem


      Information från

         styrelsen ÖNK 

(Övre norrlandskretsen)

Kallelse till ordinarie årsmöte med Sällskapet

trädgårdsamatörerna,Övre Norrlandskretsen

 

Lördagen den 27 mars 2021 kl. 10.00      Digitalt Årsmötet, för mer info se nedan.


 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförandeför mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
 5. Dagordningens godkännande
 6. Justering av röstlängden, om så påfordras
 7. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för det gångna året
 9. Revisor(erna)s berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
  räkenskapsåret
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen avser

   11. Förekommande val av ordförande och

        övriga ledamöter till styrelsen för 2 år,          suppleanter till styrelsen för 1år, samt            eventuella fyllnadsval

   12. Val av revisor(er) och               revisorssuppleant(er) för 1 år

   13.Val av valberedning om tre personer,

  varav en sammankallande
   14.Framläggande av innevarande års verksamhetsplan

   15. Fastställande av eventuell ersättning till styrelseledamöter och övriga funktionärer

   16.Bestämmande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår

   17.Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår

   18.Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet

   19.Av medlemskriftligt framställda motiverade förslag, som kommit styrelsen tillhanda före den 1 januari

   20.Övriga ärenden

   21. Årsmötet avslutas

    

   Val till styrelsen

   Mandatperiod utgår för ordinarie styrelseledamöterna
   Maria Karlsson (ordf), Berit Johansson(vice ordf), George Pettersson (kassör)

   och Barbro Lindholm. Kvar från föregående år är Ulrika Bohman och Theresia Lindgren.

   Tvåstyrelsesuppleanter skall väljas för 1 år: har varit Elisabeth Isaksson och Bibbi Rånby. Val av två revisorer på 1år och 1 revisorssuppleant på1 år:

   Mandatperiod utgår för ordinarie revisorer Gunilla Lundmark och Jan Olov Kronqvist,

   och dessutom för revisorssuppleanten Conny Sandström.


   Välkomna till ett annorlunda årsmöte hälsar vi i styrelsen !

   Krav på föranmäl senast 20 mars kl 1700 till Elisabeth Isacsson,   elisabethisac@gmail.com

    070-6283863.


   Så här kommer årsmötet att gå till:

   10.00  Du kopplar upp dig och testar tekniken. Styrelsen är medveten om att ny teknik alltid är svår och vi gör vårt bästa för att alla som önskar ska kunna delta.

   10.30   Årsmötet börjar och fortsätter enligt dagordningen.

   Ca 11.15 Paus i 15 min

   Precis som vid ett vanligt årsmöte kommer vi att rösta genom att säga ”ja , för att underlätta under röstningen kommer även frågan om någon har avvikande mening att ställas. Det är bra om du har din mikrofon avstängd under mötet men vid röstning måste du sätta på den.
   I tveksamma fall kommer presidiet att fråga upp enligt närvarolistan.

   Vi rekommenderar att du deltar via dator. Vi kommer att använda ett program som riksstyrelsen tillhandahåller. Det heter Zoom. Länk till mötet utsänds endast till föranmälda.  


   Anslutningsinformation

   Alt 1, Anslutning via dator:

   Ladda ner Zoom, gärna någon dag innan mötet.

   1. När du klickar på länken till mötet kommer en ruta upp om att starta Zoom.
   2. Klicka på den blå texten ”download now”, då laddas Zoom ner. Man behöver klicka på nedladdningsfilen (som hamnar nere i vänstra hörnet i en liten ruta) för att installeringen ska starta.
   3. När nedladdningen är klar startar Zoom automatiskt. Då får du upp en ruta där det står ”Enter your name”, skriv ditt för- och efternamn där.
   4. Klicka sen på knappen ”Join meeting”.
   5. Då kommer en till ruta upp, klicka på den blå knappen där det står ”Agree”. (I vissa fall kommer man direkt in efter ”Join meeting”). Nu är förberedelserna klara.

   När mötet ska börja:

   1. Klicka på länken du fått i din e-post. Då kommer det upp en ruta om att starta Zoom. Klicka på den blå texten ”Launch meeting”.
   2. Sen kommer en ruta till, klicka på blå knappen med ”Agree”. (I vissa fall kommer man direkt till ”Join meeting with computer audio”, se nedan).
   3. Sen kommer en ruta med texten ”Join with computer audio”, klicka på den blå knappen så är du inne i mötet. Nu kan du testa att du hörs. När detta är gjort behöver man stänga av mikrofonen tills mötet börjar.

   Extra tips: Om du är lite mindre van vid internet klicka redan nu på länken som visar hur du kan ansluta dig och hur du kan avhjälpa ljudproblem.  Zoom - Anslut till ett möte - YouTube

    

   Alt 2, att delta via telefon eller surfplatta:

   Ladda ner ”Zoom App” i förväg. Gå sedan in på din e-post och klicka på länken du fått. Klicka på länken och följ instruktionerna. Du kommer då in i mötet och kan testa att du hörs. När detta är gjort behöver man stänga av mikrofonen tills mötet börjar. Använd gärna headset eller annan typ av mikrofon om du har.

   Alt 3, ring in via telefon:

   Du kan även ringa in via din telefon om du har ingen eller otillräcklig uppkoppling eller om det bara krånglar.

   1. Ring det nummer som står i mejlet.
   2. Slå in det Meeting ID som står i mejlet.
   3. Du kommer då in i mötet och kan testa att du hörs. När detta är gjort behöver du stänga av mikrofonen tills mötet börjar.

   OBS! Om du inte har mejl på telefonen måste du fylla i MeetingID när du ansluter.

    

    

   Aktuellt

   Covid-19

   På grund av rådande pandemi har Övre Norrlandskretsen inget program inplanerat tills vidare. Vänligen se hemsidan samt vår FBsida för aktuella uppdateringar


   Piteå

   På grund av rådande situation med Covid-19 kan vi i dagsläget inte genomföra fysiska träffar. Vi ställer om och provar digitala föreläsningar via Teams. För att delta på dessa måste du föranmäla dig via mail senast söndagen före föreläsningen. När vi fått din anmälan får du ett mail med instruktioner och en länk för att delta i föreläsningen. Vi är ännu inte vana vid att hantera större digitala möten. Till att börja med sätter vi antalet deltagare till max 50 st för att kunna hantera anmälningarna och inbjudningarna. tTtta på sidan Aktivieterer för program.
   Nu finns STA Övre Norrlandskretsen även på Instagram.

   Du hittar oss här:
   https://www.instagram.com/tradgardsamatorernaonk/   Facebook STA digitala växtmarknad

   Många av Sällskapet Trädgårdsamatörernas (STA) ställs in på grund av den pågående coronaepidemin. Därför har STA skapat en digital växtmarknad på Facebook. I den här gruppen kan du som är medlem i STA sälja eller byta ditt överskott av perenner, lökar, knölar, träd och buskar. Fröer är undantagna. Vi får vänta med dem till höstens ordinarie frödistribution.

   Växterna säljs till fast pris. Ingen budgivning får förekomma. Det går också bra att önska sig utbytesväxter i stället för försäljning.

   Köparen betalar eventuell frakt. Men köpare och säljare kan också komma överens om upphämtning. Precis som på en vanlig växtmarknad ska växterna vara friska, välrotade och märkta med växtens namn. Både privatpersoner och de företag som brukar vara med på våra växtmarknader är välkomna som säljare i den här gruppen. Var och en tar själv ansvar för eventuell skatt/moms/redovisning.
   Här hittar du gruppen:

   https://www.facebook.com/groups/619645205552734/?epa=SEARCH_BOX

   Att bli medlem

   Vill du bli medlem?


   Medlemsavgiften är 290 kr för 2019 varav 90 kr tillfaller Övre Norrlandskretsen.   Du ska använda formuläret här på webbsidan för att lämna dina uppgifter.

   http://www.tradgardsamatorerna.nu/content/ny-medlem

   Glöm inte att anmäla vilken krets du vill till höra   Redaktör för Hjärtbladet

    

   Är Frida Karlsson

    

   Allt material till tidningen mailas till :

   frida.maria.k@gmail.com

    

   Frida Karlsson

   Nr 1 utkommer vecka 5

   Materilansvariga:Umeå

   Manusstopp: 13 januari

    

   Nr 2 utkommer vecka 18

   Materilansvariga: Piteå och Skellefteå

   Manusstopp: 19 April

    

   Nr 3 utkommer vecka 35

   Materilansvariga: Luleå och Vuollerim

   Manusstopp: 16 Augusti

    

   Nr 4 utkommer vecka 48

   Materilansvariga: Kalix, Överkalix och Malmfälten

   Manusstopp: 15 november

    

   Material till Webbsidan skickas till :

    

   webmaster@sta-ovrenorrland.se

    

   Berit Johansson