Hem


Aktuellt i Maj


PITEÅ

Onsdag 24 maj kl 18.00
Vårvandring i Berit Johanssons nya trädgård, Fasanvägen 1.


Se under fliken AKTIVITETER för samtliga progam för orterna


Aktuellt från styrelsen

Sommarmöte i Östersund den 14 – 16 juli 2023STA Mittnordenkretsen hälsar er välkommen till årets sommarmöte, som genomförs i Östersund med omnejd. Sommarmötet är ett trevligt arrangemang med besök i privata trädgårdar och handelsträdgårdar, föredrag och växtmarknad. Det är ett bra tillfälle att träffa många trevliga trädgårdsamatörer för utbyte av erfarenheter och idéer.
Anmälan och betalning: Anmälan skickas till Inger Holmbergh, inger.holmbergh@gmail.com eller Inger Holmbergh, Bölevägen 4, 844 32 Hammarstrand senast den 1 maj 2023. Senast samma datum ska även anmälningsavgiften 350 kr per person göras till PG 1268492-4. Anmälan ska innehålla namn, adress, telefon, mailadress och vilka aktiviteter ni väljer att delta i samt vilka måltider som önskas. Ange även om specialkost önskas.

Ni sammanställer själva kostnaden och slutbetalning ska göras senast den 1 juni 2023 till samma konto. Det är mycket viktigt att namn och telefonnummer anges vid båda betalningarna. Ni får en bekräftelse på att anmälan är registrerad. Anmälan är bindande, men giltig först när betalningen skett. Boendet ordnar ni själva.

Ni kan enkelt boka hotellrum via www.booking.com och www.hotels.com.

Om du har frågor: Kontakta Ulla-Maria Jonsson 072 7300 400 eller Mona Jonsson 070 5841 490. Välkommen STA Mittnordenkretsen Ulla-Maria, Karl-Ove, Mona, Inger, Koviljka, Kerstin och Johanna

Läs hela programmet här: https://www.sta-mittnorden.se/post/sommarm%C3%B6te-14-16-juli-2023

Att bli medlem

Vill du bli medlem?


Medlemsavgiften är 290 kr för 2023 varav 90 kr tillfaller Övre Norrlandskretsen.


Du ska använda formuläret här på webbsidan för att lämna dina uppgifter.

http://www.tradgardsamatorerna.nu/content/ny-medlem

Glöm inte att anmäla att du vill tillhöra Övre Norrlandskretsen.Hjärtbladet

 

Redaktör är Frida Karlsson

 

Material till tidningen skickas till :

frida.maria.k@gmail.com

 

Nr 1 utkommer vecka 5

Materilansvariga:Umeå

Manusstopp: 13 januari

 

Nr 2 utkommer vecka 19

Materilansvariga: Piteå och Skellefteå

Manusstopp: 24 April

 

Nr 3 utkommer vecka 35

Materilansvariga: Luleå ,Boden och Vuollerim

Manusstopp: 14 Augusti

 

Nr 4 utkommer vecka 48

Materilansvariga: Kalix, Överkalix och Malmfälten

Manusstopp: 13 november

 

Hemsidan
Webbmaster är Berit Johansson
Material till hemsidan skickas till:
Berit.joh@telia.com


Sociala medier
Instagram:

https://www.instagram.com/tradgardsamatorernaonk/

Facebook:

https://www.facebook.com/STA-%C3%96vre-Norrlandskretsen-616076268468339