Hem


Övre Norrlandskretsen

av Sällskapet Trädgårdsamatörerna

      Information från


         styrelsen ÖNK 


(Övre norrlandskretsen)


Ny dataskyddslag inom EU 25 maj 2018 – PUL blir GDPR

Den nya lagen GDPR innebär att det personliga skyddet stärks och att även t.ex. e-postkommunikation och bilder räknas som personuppgifter och inte får sparas längre än nödvändigt, inte längre än ett år om det inte är motiverat.

För oss i STA innebär det att föreningen måste informera om att man samlat information om medlemmarna, att medlemmen ger samtycke till registreringen och att föreningen inte får spara information som inte är motiverad. Föreningen måste i förväg skriftligt ange varför information ska samlas in. Det gör vi på hemsidan i första hand, senare kommer info även i Hjärtbladet.

STA har ett medlemsregister som handhas av riksförbundet. Medlemsregistret används för att skicka ut medlemstidning och inbetalningskort. Övre Norrlandskretsen använder registeruppgifter för att skicka Hjärtbladet och annan information. Grupperna på orten använder registret för att hålla kontakt med varandra och informera om aktiviteter.

Ibland samlas personuppgifter in när föreningen arrangerar öppen trädgård, resor, föredrag, kurser och symposium. Vi samlar inte in information som inte är nödvändig och föreningen sparar ingen information längre än nödvändigt.  Lämnas deltagarlistor vidare till studieförbund, bussbolag eller researrangör får de förbinda sig att radera informationen enligt GDPR, alltså inom ett år.  Adresserna som skickas till tryckeriet som trycker Hjärtbladet kommer att raderas efter varje tryckning. När en medlem har begärt borttag av uppgifter eller utträde ur föreningen tas uppgifterna bort senast inom 1 år.

Efter den 25 maj kommer alla nya medlemmar att ge sitt samtycke till detta i och med att man betalar in medlemsavgiften. Om du som är medlem sedan tidigare av någon anledning inte vill vara med i registret måste du meddela det. Du måste även meddela alla former av adressändring, nytt mobilnummer, uppsägning av fast telefon, e-post eller fysisk adress, så att föreningen kan hålla registret aktuellt.


Styrelsen, STA Övre Norrlandskretsen


Aktuellt


FRÖLISTA 2018Nu finns frölistan för 2018 ute på nätet:


https://www.tradgardsamatorerna.se/wp-content/uploads/2018/11/Sortlista2018.pdf

Att bli medlem


Vill du bli medlem?Medlemsavgiften är 290 kr för 2018 varav 90 kr tillfaller Övre Norrlandskretsen.Betala in medlemsavgiften på föreningens Bankgiro: 115-4251


Är du ny medlem behöver du ange ny medlem + vilket krets du vill vara med i + namn. För att vi ska få in alla dina uppgifter behöver vi också ett mejl med dessa uppgifter samt mejladress och postadress och telefonnummer. Du kan förstås också använda formuläret här på webbsidan för att lämna dina uppgifter.

http://www.tradgardsamatorerna.nu/content/ny-medlem
Betala medlemsavgiften med swishDu som redan är medlem och har fått ett inbetalningskort kan du nu bekvämt betala på swish nr 123 589 73 84. Ange medlemsnummer och namn. Är du ny medlem behöver du ange ny medlem + vilket krets du vill vara med i + namn. För att vi ska få in alla dina uppgifter behöver vi också ett mejl med dessa uppgifter samt mejladress och postadress och telefonnummer.

För mer information om föreningen och våra aktiviteter, kontakta gärna något av ortsombuden som du hittar på funktionärssidan!


Redaktör för HjärtbladetÄr Frida Karlsson


Allt material till tidningen mailas till :

frida.maria.k@gmail.com


Frida Karlsson


Nr 2 utkommer vecka 18


Materilansvariga: Piteå och Skellefteå

Manusstopp: 9 April


Nr 3 utkommer vecka 35


Materilansvariga: Luleå och Vuollerim

Manusstopp: 6 Augusti


Nr 4 utkommer vecka 49


Materilansvariga: Kalix, Överkalix och Malmfälten

Manusstopp: 12 november


Material till Webbsidan skickas till :


webmaster@sta-ovrenorrland.se


Berit Johansson
www.sta-ovrenorrland.se © All rights Reserved