Hem

 

Övre Norrlandskretsen

av Sällskapet Trädgårdsamatörerna

Information från

Riks STA

Skicka gärna in artiklar till TA så att hela Sverige får veta att vi här uppe har också har trädgård och kan odla.

Här kan du läsa hur man gör och var man skickar artiklarna

http://www.tradgardsamatorerna.nu/skriva-artiklar-till-ta

 

 

Nästa datum för inskick till Trädgårds amatören (TA)

 

10 december (sista materialdatum 24 oktober)

Aktuellt

Nästa Hjärtblad nr 3:2016 kommer ut v.35

Manusstopp 7 augusti 2016.

Material till Hjärtbladet skickas till

Ragna Boman

 

 

Material till hemsidan och facebooksidan skickas till

 

webmaster@sta-ovrenorrland.se

 

Att bli medlem

Vill du bli medlem?

 

Medlemsavgiften är 290 kr för 2015 varav 90 kr tillfaller Övre Norrlandskretsen.

 

Betala in medlemsavgiften på föreningens PlusGiro 15 41 55-6

Är du ny medlem behöver du ange ny medlem + vilket krets du vill vara med i + namn. För att vi ska få in alla dina uppgifter behöver vi också ett mejl med dessa uppgifter samt mejladress och postadress och telefonnummer. Du kan förstås också använda formuläret här på webbsidan för att lämna dina uppgifter.

http://www.tradgardsamatorerna.nu/content/ny-medlem

För mer information om föreningen och våra aktiviteter, kontakta gärna något av ortsombuden som du hittar på funktionärssidan!

Nu kan du betala medlemsavgiften med swish

 

Du som redan är medlem och har fått ett inbetalningskort kan du nu bekvämt betala på swish nr 123 589 73 84. Ange medlemsnummer och namn. Är du ny medlem behöver du ange ny medlem + vilket krets du vill vara med i + namn. För att vi ska få in alla dina uppgifter behöver vi också ett mejl med dessa uppgifter samt mejladress och postadress och telefonnummer. Du kan förstås också använda formuläret här på webbsidan för att lämna dina uppgifter.

http://www.tradgardsamatorerna.nu/content/ny-medlem

 

www.sta-ovrenorrland.se © All rights Reserved