Om Övre Norrlandskretsen

 

Övre Norrlandskretsen

av Sällskapet Trädgårdsamatörerna

Övre Norrlandskretsen

 

Övre Norrlandskretsen är Sällskapet Trädgårdsamatörernas till ytan, största krets. Den omfattar Norrbotten, Västerbotten och delar av Ångermanland men vi har medlemmar i andra delar av landet och även i Norge.

 

Under sommaren träffas medlemmarna regelbundet. Kretsens årliga växtmarknad med trädgårdsbesök och andra aktiviteter är sommarens stora höjdpunkt.

 

Vintertid pågår aktiviteter ute på de olika orterna.

STA:s målsättning är

 

 

  • att öka Ditt intresse för en vackrare och mera spännande trädgård
  • att fördjupa Dina kunskaper om ovanliga och kanske svåråtkomliga växter
  • att sprida kännedom om växter som är odlingsbara i Norden, samt
  • att sammanföra trädgårdsintresserade personer med
  • inriktning på perenner, buskar och träd.

 

Att bli medlem

Vill du bli medlem?

 

Medlemsavgiften är 290 kr för 2015 varav 90 kr tillfaller Övre Norrlandskretsen.

 

Betala in medlemsavgiften på föreningens PlusGiro 15 41 55-6

För mer information om föreningen och våra aktiviteter, kontakta gärna något av ortsombuden som du hittar på funktionärssidan!

Hjärtbladet

Övre Norrlandskretsen ger ut en egen tidning, Hjärtbladet, som utkommer med fyra nummer per år. Du kan välja att få den hemsänd eller via e-post.

 

 

Riksföreningen

Hemsidan för riksorganisationen hittar du här: www.tradgardsamatorerna.nu

 

 

www.sta-ovrenorrland.se © All rights Reserved